Kalite Politikamız

  •  Kalite , çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer gereklilikler , müşteri özel istekleri ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,
  •  Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamayı,
  •  Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını arttırmak için ölçülebilir amaç ve hedefler belirleyip, takip etmeyi,
  •  Kalitede sıfır hata, iş güvenliğinde sıfır kaza & işe bağlı sağlık sorunu , çevresel etkilerde kararlaştırılan hedeflere ulaşmayı,
  •  Süreçlerin yönetimi ve yatırım planlamalarında; Risk & Fırsat değerlendirme çalışmaları ve problem çözme teknikleri ile Kalite, Çevre ve ISG risklerini değerlendirip, amaç ve hedeflere uygun olarak gerekli tüm kaynaklarla sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamayı,
  •  Çevrenin korunması için çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi, atıklarımızı ve doğal kaynakların tüketimini azaltmayı ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi
  •  Kalite, çevre ve İş güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluk alanında olduğunu kabul edip, çevre ile uyumlu, temiz, güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturup, faaliyetlerimizden etkilenen tüm paydaşlarımızın bilinç ve farkındalığını arttıracak programları oluşturmayı,
  •  İş etiği politikalarımızla ,sosyal sorumluluklarımızla çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için her zaman tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirecek bir kültür oluşturmayı, taahhüt ederiz.

Kalite Politikamız

Dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan güvenilir bir iş ortağı olmak için varız.

Dönüştürücü sonuçlar elde etmek için hizmetler, pazarlar ve coğrafyalar arasındaki uzmanlığı birleştiriyoruz. Dünya çapında fırsatları ihracat ağımızı geliştirip, temel taşlarımızdan olan kalite ve güven ile daha da büyüyoruz.

Dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan güvenilir bir iş ortağı olmak.

ÜRETİM 99%
GELİŞİM 99%
DAĞITIM 99%